Внимание!

Важно! За достъп до системата с потребителско име и парола е необходимо да имате попълнена регистрационна форма, подписана с квалифициран електронен подпис (секция "Регистрация"). Лицата, които се логват в НИСО, посредством потребителско име и парола са с ограничени права на достъп до Системата, като единствената функционалност достъпна за тези потребители е водене на дневна отчетност (отчетна книга).